درباره سازمان منطقه ویژه اقتصادی جهرم
 مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم
به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصاد، برقراری ارتباط تجاری، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری و نیل به توسعه صنعت کشور، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم تشکیل گردید.
موضوع فعالیت شرکت فراهم نمودن و ایجاد امکانات لازم به منظور اجرایی نمودن الزامات قانونی مندرج در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برقراری زمینه های استفاده از مزایا و ظرفیت‌های قانون مذکور و سایر مقررات مربوطه می‌باشد که در این خصوص می بایست فعالیت‌های زیر تحقق بایند:
 •  تهیه و تدوین طرح‌های جامع و کالبدی منطقه ویژه
 •  طراحی، مهندسی، ساخت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و مخابرات و غیره طبق قوانین و مقررات کشور و مناطق ویژه.
 • فراهم آوردن شرایط جذب سرمایه گذاری و هدایت آنها در جهت رشد و توسعه بخش‌های زیربنایی و سایر صنایع مرتبط. فراهم آوردن شرایط جهت احداث واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و معدنی.
 •  ایجاد زمینه‌های مناسب جعت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه‌ها و توسعه منطقه ویژه با استفاده از مزایا و امتیازات عمومی با اختصاصی مترتب بر مناطق ویژه.
 •  ایجاد بستر و زمینه‌های مناسب برای هرگونه فعالیت‌های تجاری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی دیگر.
 •  صدور مجوز و پایان کار برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی مطابق با سیاست‌ها و مقررات دولت مربوط به مناطق ویژه.
 • ایجاد زمینه‌های مناسب جهت اعمال و اجرای تسهیلات و معافیت‌های مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن در مورد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی.
 •  حراست و نگهداری در محدوده منطقه ویژه با بهره‌گیری از توان و همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی منطقه ویژه.
 •  ایجاد تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در جهت پیشبرد اهداف و ماموریت‌های سازمان در منطقه ویژه.
 •  ارائه خدمات عمومی، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی و غیره
 •  صدور کارت بازرگانی و تعیین ضوابط صدور کارت برای متقاضیان و فعالان اقتصادی منطقه ویژه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
 • سایر ماموریت‌ها و وظایفی که در داخل با خارج از محدوده قانونی سازمان و با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به شرکت محول می‌شود.