مزایای قانونی سرمایه گذاری
 مزایای منطقه
1 - قوانين مرتبط با اشتغال افراد و موضوعات بيمه تامين اجتماعي مشابه مناطق آزاد است. بنابراين هزينه هاي بالاسري براي كارفرمايان به مراتب كمتر از سرزمين اصلي است و محدودیت  های قانون کار  در سرزمین اصلی  در مناطق جاری نیست.
2- هرگونه مبادلات تجاری بین شرکتهای مستقر در مناطق ویژه و آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف  است.
3-معافيت هاي گمرگي قابل اعمال در منطقه موجب كاهش قابل توجه هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه ميشود بالاخص در مواردي كه براي انجام سرمايه گذاري نياز به تامين تجهيزات و ادوات از كشورهاي خارجي باشد. ( در مورد طرحهای بزرگ همانند پتروشیمی  و پالایشگاه  تا %25   هزینه کاهش می یابد)
4-تضمين خروج اصل و فرع سرمايه گذاري خارجي طبق قوانين مصوب، موجب تشويق و ترغيب سرمايه گذاران خارجي براي حضور در منطقه و موجب تسهيل مشاركت طرفين ايراني و خارجي در سرمايه گذاري ميشود.
5- تسريع در امر واردات و صادرات به/از منطقه به دليل حذف بسياري از تشريفات گمركي ، قانوني و ضوابط و مقررات موجب ميشود بستر لازم جهت چابكي بيشتر توليد كنندگان و حتي سوق دادن توليد به سمت فرآيندهاي Just in Time فراهم  شود.